Akdeniz Üniversitesi

Endokrin.ve Metabolizma Hast.

1991 yılında kurulan Bilim Dalımız 15 yıllık orta vadeli gelişme sürecinde, Prof. Dr. Ümit KARAYALÇIN, Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI, Doç. Dr. Hasan ALTUNBAŞ ve Yrd. Doç. Dr. Ramazan SARI’ dan oluşan norm akademik kadrosunu oluşturmuştur. Rutin mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim görevlileri yanı sıra, Türkiye’ de ilk Diabetik Hasta Eğiticisi Yüksek Lisans Programını açarak, Diabetik Hasta Eğitimi ve bakım kalitesini ön plana çıkarmıştır. Bu dönemde 5 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı yetiştirmiştir. Bilimsel araştırmalara önem veren ekibimiz, Avrupa ve Dünya Kongrelerinde sunduğu bildirilerle ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmiş, SCI’ya bağlı uluslararası dergilerde 126 makale yayımlanmıştır. Endokrin Polikliniğimizde ayda ortalama 1800-2000 hastanın tedavi ve takibi yapılmakta, diabet, obezite, tiroid hastalıkları, hiperlipidemi, osteoporoz ve diğer spesifik Endokrin hastalarına kaliteli sağlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca her hafta yapılan Tiroid Konseyi ile multi-disipliner yaklaşım çerçevesinde Endokrin Cerrahi, Nükleer Tip Uzmanları ve Pataloglarla birlikte tiroid hastalarına en uygun tedavi hizmeti verilmektedir.

Sayfa Özeti: Endokrin.ve Metabolizma Hast.

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü

Anahtar Kelimeler: