Akdeniz Üniversitesi

DUYURULAR

Hemodiyaliz Resertifikasyon Sınavı

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 56733164-799 sayı ve "Diyaliz Eğitimleri" konulu yazısında sertifikalı eğitim programı uygulayıcıları tarafından resertifikasyon sınavı yapılır, ayrıca diyaliz eğitimi alan kursiyerler; eğitim aldıkları eğitim merkezlerinde resertifikasyon sınavlarına gireceklerdir denilmektedir.

Yazının Devamı

Diyaiz Eğitim Merkezi Eğitim Programı

İç Hastalıkları Anabilim dalı Nefroloji Bilim Dalı tarafından 2019 yılı hekimler için planlanan Hemodiyaliz Eğitim Programı ekteki gibi olup, eğitime kabul edilen hekimlerin eğitimin başladığı ayın ilk bir haftası içerisinde başlamak zorunda oldukları bildirilmiştir.

Ek: 2019 Diyaliz Eğitim Programı

Yazının Devamı

Hematoloji

Hematoloji Bilim Dalınca verilen hizmetler:

 1. Hematolojik problemi olan hastalara rutin poliklinik ve servis hizmetleri
 2. Kök Hücre Nakli ve Tedavileri
 3. Eğitim Hizmetleri
  • İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanlık Eğitimleri
  • İmmümohematoloji Yüksek Lisans Eğitimi
  • Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitimi
 4. Kan Bankacılığı ve Aferez Uygulamaları
 5. Laboratuvar Hizmetleri
  • Akış Sitometresi
  • PCR
  • Kök Hücre Hazırlama, Dondurma, Saklama

Sayfa Özeti: Hematoloji

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bölümü

Anahtar Kelimeler: