Akdeniz Üniversitesi

Nefroloji

Nefroloji Bilim Dalı üniversitemiz ile aynı zamanda kurulan en köklü bilim dallarımızdan biridir. Ülkemizde ve dünyada klinik nefroloji, diyaliz, hipertansiyon, böbrek ve böbrek-pankreas nakli konularında öncü rol oynamaktadır. Halen bilim dalında 3 profesör, 1 doçent olmak üzere 4 öğretim üyesi görev almaktadır. Nefroloji üst ihtisas eğitimi için 2-4 İç Hastalıkları uzmanı eğitim görmektedir. Bilgi ve görgülerini arttırmak amacıyla ülkemizin değişik yerlerinden başvuran Nefroloji asistanı veya İç Hastalıkları uzmanlarına da eğitim verilmektedir. Hemodiyaliz Ünitesi’nde 25 kalıcı makine bulunmaktadır. Ülkemizin önde gelen ve 2-4 makine ile hizmet veren yoğun bakım diyalizi hizmeti de verilmektedir. Bilim Dalımızın Hemodiyaliz Merkezi ülkemizin hasta kapasitesi açısından en büyük referans merkezlerinden biridir. Periton Diyalizi Ünitesi, ülkemizde periton diyalizi uygulamasının temellerini atan en köklü ünitelerden biridir. Nefroloji Bilim Dalı klinik nefroloji, hipertansiyon ve böbrek-böbrek/pankreas nakli konularında günde 100 civarında hastaya poliklinik hizmeti vermektedir. 1978 yılından bu yana üniversitemizin misyonu ve haklı gururu olan böbrek nakli konusunda bilim dalımız nicelik ve nitelik olarak Avrupa’nın en büyük merkezlerinden biridir. Yine böbrek-pankreas nakli uygulaması da ülkemizde ilk kez üniversitemizde başlatılmış olup bu konuda da Nefroloji Bilim Dalı ülkemizin en büyük böbrek-pankreas nakli programının kurulmasında ve idamesinde belirleyici rol oynamıştır.

Sayfa Özeti: Nefroloji

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bölümü

Anahtar Kelimeler: